Artister 2017

Helsingfors kammarkör. Bild: Markku PihlajaBild: Markku Pihlaja

HELSINGFORS KAMMARKÖR

Helsingfors kammarkör (HKK) inledde sin verksamhet som Radions kammarkör 1962
och tog sitt nya namn i bruk 2005. HKK är Finlands enda kammarkör bestående av professionella sångare. Repertoaren sträcker sig från repertoar till nutida musik, med speciell betoning på det nutida. Kören samarbetar med inhemska och utländska festivaler och ensembler. Körens konserter sänds regelbundet både i radio och TV, och har framträtt även i ARTE- och EBU-produktioner. HKK är medlem av Tenso, det europeiska nätverket för professionella kammarkörer.

www.helsinginkamarikuoro.fi

NILS SCHWECKENDIEK, DIRIGENT

Nils Schweckendiek är konstnärlig ledare för Helsingfors kammarkör sedan 2007. Han har studerat musikvetenskap samt orkester- och körledning i Cambridge, Freiburg och Helsingfors. Schweckendiek debuterade vid Finlands Nationalopera 2006 och var kapellmästare vid operan i Ulm 2009–2013. Han är speciellt angelägen om att framföra nutida musik och har dirigerat över 90 uruppföranden. Hans framförande av Einojuhani Rautavaaras storverk Vigilia tillsammans med Helsingfors kammarkör televiserades av Arte 2013. Sedan 2014 är Nils Schweckendiek professor i körledning vid Konstuniversitetets Sibelius-Akademi och sedan 2017 konstnärlig ledare för Musikhusets Kör. Han har gästdirigerat talrika körer och orkestrar i hela Europa. Schweckendiek är också grundare av och konstnärlig ledare för den internationella Einojuhani Rautavaara – kompositionstävling.

www.schweckendiek.org

Nils Schweckendiek @Marco Borggreve Nils Schweckendiek. Bild: Marco Borggreve

Johanna Almark Mannila Bild: Rikhard Tiula

JOHANNA ALMARK MANNILA, GRÄNSÖVERSKRIDANDE TONKONSTNÄR

Johanna Almark Mannila har avlagt diplom i såväl kör – som orkesterledning vid Sibelius- Akademin (nuvarande Konstuniversitetet) i Helsingfors samt studerat sång, violin, piano och jazzmusik vid samma högskola. Almark har dirigerat stormusikaler vid Helsingfors Stadsteater och Svenska Teatern samt fungerat som sjungande dirigent för flertalet körer s.s. Radions Kammarkör, Akademiska Damkören Lyran, Nationaloperans kör, Tapiola Kammarkör, Suomen Laulu och Akateeminen Laulu.

Almark har samlat world music- erfarenheter via resor i Central- Amerika och i nära samarbete med körledare Anders Nyberg (Sverige) på hans workshops med traditionell musik från olika delar av världen.

Hon har haft förmånen att få musicera tillsammans med flertalet renommerade musiker i Sverige, förutom Anders Nyberg också Jan Allan, Arne Domnérus, Georg Riedel m.fl. och i Finland Lasse Mårtenson, Georg de Godzinsky och Ami Aspelund m.fl.

Almark, ”Finlands egen Alice Babs”, anlitas flitigt som sångsolist med big band i bl.a. Duke Ellingtons A Sacred Concert. Almark har sysslat med dans och fysiskt uttryck sedan barnsben och studerat vid The Desmond Jones School of Mime and Physical Theatre. Detta ger sig till synes i en påfallande stark scennärvaro och kommunikation.

Almark har som sitt motto det barocktida begreppet ”a complete musician” – hon vill vara en ”fullständig musiker”, som spelar och sjunger, improviserar, arrangerar, komponerar och leder, men framförallt delar sin musik. Detta tar sig uttryck i en strävan att komma sina lyssnare nära via interaktiva konserter där publiken blir inte bara musikens hörare utan även dess görare.

Johanna Almark Mannilas senaste konsertproduktion, som även finns på cd, går under namnet Vågor, vindar, Vivaldi! och omfattar virtuosa arior av Vivaldi och Händel i nyöversättningar till svenska, tonlandskap med improvisation samt en syntes mellan barockmusik och folkmusik.

HENRICA FAGERLUND, KONTRABAS

Henrica Fagerlund är kontrabasist och musikmagister från Sibelius-Akademin. Fagerlund har fungerat som stämledare i Villmanstrands stadsorkester och Kymi sinfonietta, samt spelat i flera finländska orkestrar som frilansande kontrabasist, i bl.a. Helsingfors stadsorkester och Finländska barockorkestern. Fagerlund undervisar på Musik- och kulturskolan Sandels.

HENRICA FAGERLUND

KAARLE MANNILA, SLAGVERK

Kaarle Mannila är tonsättare, arrangör och multi-instrumentalist.

kaarle_fix

HENRIK WIKSTRÖM, KEYBOARD

Henrik Wikström blev hösten 2010 vald till dirigent för Sällskapet Muntra Musikanter. Han har en gedigen erfarenhet som manskörsdirigent och gjorde sig känd under sin karriär i Akademiska Sångföreningen, som han dirigerade i 11 år. Henrik har studerat kördirigering för bland annat Per Fridberg och Dan‐Olof Stenlund. Han medverkade i vintras och våras i musikalen INGVAR! vid Svenska Teatern. Tidigare har han verkat som kapellmästare för bl.a. musikalerna Mamma Mia! och Les Miserables. År 1998 tilldelades han Pro Musica‐priset och 2009 Nylands svenska kulturfonds pris.

Henrik Wikström

NonnaKnuuttila22

Nonna Knuuttila, violin | Konstnärlig ledare

Nonna Knuuttila (f. 1972) inledde sina violinstudier som 5-åring under Geza Szilvays ledning i Östra Helsingfors musikinstitut. Under åren 1978–87 studerade hon under Ari Angervos och Riitta Poutanens ledning i Västra Helsingfors musikinstitut och efter det som Seppo Tukiainens elev vid Sibelius-Akademins ungdomsutbildning och avdelningen för föreställande tonkonst.

Under åren 1988–92 var Nonna elev i Kuhmos Violinskola, där Zinaida Gilels, Ilja Grubert och Pavel Vernikov var hennes lärare. Efter att ha studerat i Rotterdams konservatorium i Holland sedan år 1992 avlade hon sitt diplom med utmärkt vitsord år 1999.

Knuuttila vann tredje pris i nationella Juhani Heinonen- violintävlingen i Jyväskylä 1986, samt i den internationella ”Vincenzo Bellini”- tävlingen tillsammans med pianisten Junio Kimanen i Caltanissetta i Italien år 1990.

År 1997 tilldelades hon ”Kammarmusikpriset 1997” vid De Doelens konsertcentrum i Rotterdam där hon uppträdde med en egen resital tillsammans med pianisten Sander Sittig.

Under åren 2000–05 var Knuuttila primas för den belgiska stråkkvartetten Kandinsky som konserterade regelbundet i Mellersta Europa och bandade in musik av bl.a. den flamländska kompositören Frits Celis för märket Phaedra.
Åren 2000–02 var Nonna förstaviolinist för den belgiska ensemblen ”Champ d’Action” som bandade in bl.a. Kaija Saariahos ”Solar”.

Knuuttila var stämledare för 2. violin under åren 2005–09 i Rotterdam Filharmonikerna som leddes av Valery Gergiev. År 2004 var hon konsertmästare för den belgiska Vlaamse Opera- orkestern.

Knuuttila bodde länge i Belgien (1999–2009) och konserterade regelbundet som solist och kammarmusiker runt om i Europa. Från och med år 2009 har hon bott i Finland och varit konstnärlig ledare för Musik vid havet- festivalen i Ingå. Sedan hösten 2011 har hon arbetat som lektor i violinspel vid Esbo musikinstitut. Knuuttila är stämledare för 2. violin i den år 2010 grundade Le Concert Olympique- orkestern som leds av Jan Cayers Antwerpen, Belgien. 

Nonnas violin är en Vincenzo Panormo från år 1752.    

Marianne Gustafsson Burgmann, orgel

Marianne Gustafsson Burgmann (Mus.mag, Fil.mag.) studerade kyrkomusik, orgelspel och körledning vid Sibelius-Akademin 1990 – 1998. Hon avlade A-examen i orgelspel vid Sibelius-Akademin 1996 under ledning av Markku Hietaharju och solistdiplom vid Musikhögskolan i Piteå, Sverige 1998, under ledning av professor Hans-Ola Ericsson. Sin orgeldebutkonsert höll hon våren 2000 i Helsingfors domkyrka.

Marianne Gustafsson Burgmann har konserterat såväl som solist som tillsammans med många körer och solister förutom i Finland även i Sverige, Baltikum, Tjeckien och Tyskland. Hon har gjort inspelningar för Rundradion, och hennes soloskiva på Ingå kyrkas orgel utkom 2001. Sedan februari 2000 är Gustafsson Burgmann kantor i Ingå församling. Sedan 2012 har hon studerat vid Sibelius-Akademins DocMus-doktorandutbildning.

Marianne G B

Kirill Kozlovski, piano

Kirill Kozlovski föddes 1981 i Mogilev. Han har studerat pianospel i Vitrysslands Musikakademi för Irina Semenjako och i Sibelius-Akademin för Hamsa al-Wadi Juris och Matti Raekallio. Kozlovski avlade musikmagisterexamen vid Sibelius-Akademins pianomusikavdelning våren 2005. Han har fortsatt sina studier vid Wiens musikhögskola som elev till Avo Kouyoumdjian och vid flera mästarkurser med bl.a. Dmitri Bashkirov, Petér Nagy, Ivari Ilja, Ralf Gothóni och András Schiff om lärare.

Kozlovski har haft framgång i både inhemska och utländska pianotävlingar. Han har vunnit första priset i pianotävlingen i Jyväskylä 2004 och i pianotävlingen “Ciutat de Mallorca” i Spanien 2003 och i Paris 1998. År 2005 utsåg Finland Festivals Kozlovsky till årets unga artist. Han har uppträtt som solist och kammarmusiker vid många internationella musikfestivaler i bl.a. Frankrike, Tyskland, Schweiz, Estland och Spanien. Han har haft egna solokonserter förutom i Finland också i de andra nordiska länderna. Som solist har han spelat med Minsks filharmoniska orkester, stadsorkestrarna i Helsingfors, Willmanstrand och Uleåborg, Mellersta Österbottens kammarorkester, Tammerfors filharmoniska orkester, Jyväskylä Sinfonia och Symfoniorkestern Vivo. Han har också regelbundet uppträtt som liedpianst både i Finland och utomlands. Han har uppträtt tillsammans med bl.a. Agust Olafsson, Ekaterina Gubanova, Helena Juntunen, Tuomas Katajala och Jorma Hynninen och studerat liedackompanjemang för bl.a. Dietrich Fischer-Diskau och Hartmut Höll.

Kiril_4_small

MAIJA LINKOLA, VIOLIN

Maija Linkola inledde som 4-åring sina violinstudier vid Västra Helsingfors musikinstitut under Riitta Poutanens ledning. Sedan 1994 har hon studerat vid Sibelius-Akademin, först vid ungdomsavdelningen och från och med 1998 vid solistavdelningen under Igor Bezrodnys och Mari Tamperes ledning. Åren 2002–04 var hon i lära hos Ilan Gronich i Berlin. Linkola har deltagit i flera mästarkurser och har haft som lärare bl.a. Leonidas Kavakos, Mi-Kyung Lee, Zinaida Gilels och Thomas Brandis.

Linkola har uppträtt som Tapiola Sinfoniettas och Helsingfors stadsorkesters solist och som kammarmusiker har hon turnerat runtom i världen tillsammans med MAJ pianotrio, Avanti och Virtuosi di Kuhmo. Som free lance-musiker verkar Linkola aktivt inom många olika musikområden och hon har samarbetat bl.a. Ismo Alanko och Riku Niemis orkester. Hon har medverkat vid ett flertal skivinspelningar och deltagit I många teaterproduktioner. Från hösten 2006 har Linkola varit första violinist vid Finlands Nationaloperas orkester.

MaijaLinkola2015

Tomas Nuñez-Garcés, cello

Tomas Nuñez-Garcés (f. 1984) inledde sina cello studier som 6-åring vid Ålands musikinstitut, varifrån han övergick till konservatoriet i Åbo och senare till Sibelius-Akademin. Som lärare har han haft Jacob Lind, Timo Hanhinen, Hannu Kiiski och Marko Ylönen. Han har deltagit i ett flertal mästerkurser både i Finland och utomlands.

Förutom solokonserter har Tomas uppträtt som solist för Åbo Filharmoniska Orkester, Kymi Sinfonietta, Mellersta Österbottens kammarorkester, Oulu Sinfonia, Sinfonia Lahtis, Finska Nationaloperans orkester och Wegelius Kammarorkester. Därtill har han uppträtt både som orkester- och kammarmusiker i Finland och i bl.a. Åland, Grönland, USA, Tyskland, Tjeckien, Japan och Kina. Under åren 2008–09 arbetade han som cellolärare vid Ålands musikinstitut. Tomas Nuñez-Garcés spelar i Postiglione-kvartetten som år 2009 vann den internationella Night and Sun-stråkkvartettstävlingen i Rovaniemi. Han är även medlem i ensemblerna AND och ArTempo, och har uppträtt såväl i Finland som utomlands tillsammans med dessa. År 2010 vann han både första pris och publikpriset i Åbo XI cellotävling. Han belönades också för bästa uppförande av tävlingens beställningsverk. Tomas arbetade i Nationaloperans orkester, först som andra solocellist 2010 och sedan som första solocellist 2011. Nu arbetar han som första solocellist för Helsingfors stadsorkester.

Nuñez-Garcés spelar en Giacomo Rivolta-cello som ägs av fonden Pro Filharmonia.

tomas

Isaac Rodriguez, klarinett

Isaac Rodriguez är en mycket mångsidig musiker vars breda repertoar innefattar både uppträdanden med moderna och historiska instrument. Rodriguez föddes i Barcelona 1978 och inledde sina musikstudier i Conservatori Professional de Música de Badalona. Senare studerade han under klarinettisten Michel Lethiecs ledning vid Consevatoire National de Région de Nicessä. Han tog sin examen med utmärkta vitsord och deltog i bl.a. Hans Deinzers (Tyskland) och Charles Neidichs (USA) mästerkurser.
De senast åren har han kommit på första plats i flera kammarmusiktävlingar och hållit många solokonserter. År 1999 vann han första pris i den viktiga spanska Concurso Permanente de Juventudes Musicales de España-tävlingen och några månader senare kom han på tredje plats i den internationella Jugend Musiziert-tävlingen (Weimar 1999). Tillsammans med Miró Ensemblen har han vunnit både första pris och publikpriset i ARD Munich-tävlingen år 2001.
Rodriguez har varit första klarinettist i orkestrarna Orquesta Ciudad de Granada och Orquesta Sinfonica de Castilla y Leon. Nuförtiden arbetar han som lärare i klarinett och kammarmusik i Conservatori Superior de Música del Liceu de Barcelona och han har även undervisat flera ungdomsorkestrar som t.ex. National Youth Orchestra of Catalunya sekä Youth Orchestra National of Spain. Han är första gästande klarinettist för Orquesta del Gran Teatre del Liceu och Les Musiciens du Louvre-Grenoble och första klarinettist för BandArt Orchestra.

Isaac R 1

David Quiggle, altviolin

Den amerikanska violisten David Quiggle, född i Pacific northwest, bor i Spanien var han i 20 år arbetat som violist, kammarmusiker och lärare. Han har turnerat i Europa och Södra Amerika med Casals Quartet, och vunnit priser i stråkkvartettävlingen Paolo Borciani samt i tävlingar i London och Hamburg.

Som medlem i kammarmusikensemblen La Bande de la Loingtaine har han uppträtt i Frankrike, Belgien, Singapore och Japan. Han har uppträtt på kammarmusikfestivaler runt världen och nyligen spelat Bartoks altivolinkonsert som solist med Simon Bolivar Youth Orchestra of Venezuela, Hindemiths Der Schwandendreher med Medellin Philharmonic och Mozarts Sinfonia Concertante i Madrid och Valladolid med violinisterna Gordon Nikolic och Alina Ibragimova. Quiggle är en av grundarna och ledande altviolinisterna i bandArt och har varit en regelbunden gästande stämledare i ensembler som Mahler Chamber Orchestra, Malaysian Philharmonic, Chamber Orchestra of Europé och London Philharmonic.

David studerade violin, altviolin och stråkkvarettspel vid Voncouver Academy of Music, New England Conservatory och Musikhochschule of Cologne. Hans lärare inkluderar Walter Trampler, Gwen Thompson, Walter Levin, Louis Krasner, Eugene Lehner, och medlemmarna i Alban Berg Quartet.

När han inte spelar klassisk musik, utforskar David aktivt andra musikgenrer, som har lett till samarbeten med fler av Spaniens ledande musiker och dansare.

Sedan år 2006 arbetar David med SaludArte Foundation i projekt som arrangerar konserter och workshops för människor med speciella behov, socialt utsatta personer, och människor på sjukhus eller i fängelser. I samarbete med SaludArte, Lisarco Dance och the New World Symphony, deltog han i skapandet av “Synergy”,  en show för fyra musiker och fem dansare som inkluderade artister med funktionshinder. “Synergy” hade premiär i juni 2013 på Museum of Fine Arts i Huoston och har sedermera visats i Barcelona, Valladolid, Madrid, Miami, Jerusalem och Ramallah.

David har undervisat ungdomsorkestrar i Spanien, Frankrike, Venezuela, Colombia, Japan, Korea, Singapore och USA. Han var altviolinlärare i tio år vid Musikene Conservatory i San Sebastian, Spanien.

Efter att de senaste två åren ha undervisat i altviolin och kammarmusik i USA vid Ithaca College, återvänder han till Europa och inleder hösten 2017 arbetet som altviolinsektionens stämledare för London Philharmonic Orchestra

Foto David Quiggle

Kjell Westö, författare

Kjell Westö, född år 1961 i Helsingfors, är mest känd för sina episka romaner som utspelar sig i Helsingfors, men han har även skrivit noveller, poesi, essäer och kolumner.  Westö debuterade som poet år 1986 och gav tre år senare ut sitt första prosaverk, som strax  nominerades för Finlandiapriset.

Drakarna över Helsingfors (1996) gjorde Kjell Westö bekant både hos den finlandssvenska och den finskspråkiga publiken, och de två följande romanerna nominerades för både Finlandiapriset och Nordiska Rådets pris. Med den fjärde romanen Där vi en gång gått (2006) blev Kjell Westö slutgiltigt en författare för hela den finska nationen. Romanen belönades med Finlandiapriset och blev en storsäljare både på svenska och finska. Den uppfördes som pjäs och blev även film och tv-serie. Romanen blev också Westös genombrott i Sverige.

Det mest karaktäristiska för Kjell Westös tidsfresker är hans sätt att låta historiska skeenden bäras upp av fragila och sårbara människor. Så också i Gå inte ensam ut i natten (2009) samt i Hägring 38 (2013). Det är en Helsingforsroman, en epok- och klasskildring, som har belönats med många priser och får sin premiär på Nationalteatern i höst. Hans sjunde roman, Den svavelgula himlen utkommer också i höst 2017 på svenska, finska, norska och danska. Westös böcker har översatts till mer än 20 språk.

Kjell Westö säger själv att kärnan i hans författarskap är ett aldrig sinande intresse för mysteriet Människan och en okuvlig vilja att ta reda på mer om varför vi är som vi är och agerar så som vi agerar. Han vill röra sig i både det förflutna och samtiden, han vill skildra olika sorters människor med kontrasterande livssyn och skilda livsvillkor.

I Ingå får vi höra hans författarröst i en dubbel mening. För oss har Kjell Westö valt ett urval av sina texter som belyser Finlands nutid och historia.

Kuva: Marica RosengårdBild: Marica Rosengård